praktijk voor kinderergotherapie en body-awareness

Welkom

Op deze website vindt u informatie over Spelenderwijzer, praktijk voor kinderergotherapie en body-awareness.

In de praktijk wordt ondersteuning geboden aan kinderen van 2 tot 18 jaar, met vragen op zeer uiteenlopend gebied. Soms zit een kind gewoon niet zo lekker in zijn vel, soms lukt het niet om te concentreren, of is schrijven een hele klus. Of kan er zijn sprake van onhandigheid, het niet kunnen plannen van taken, of complexere vaardigheden niet kunnen automatiseren.
(Ik heb gekozen om op de site de term 'kind' te hanteren, hier kan natuurlijk ook jongere voor in de plaats gelezen worden)

Daarnaast geef ik ook adviezen aan ouders of leerkrachten om het kind, ieder op eigen wijze, maar wel vanuit dezelfde visie te ondersteunen.

Regelmatig krijg ik een vraag gericht op praktische adviezen op het gebied van spel, schrijven of het planmatig handelen van een kind in de klas.

Vanuit scholen krijg ik met regelmaat de vraag een lezing of workshop te verzorgen. Omdat een team behoefte heeft aan meer informatie of zicht op ergotherapie of body-awareness. Of gericht advies over (voorbereidend) schrijven. Of ligt er een vraag over hoe klassebreed aan concentratie gewerkt kan worden.
Kortom, een breed scala aan activiteiten.

 

Kinderergotherapie en body-awareness zijn aparte specialisaties, al bestaan er zeker raakvlakken.Dit is niet alleen voor mij een belangrijke aanvulling in het werken met kinderen, steeds weer blijkt dat dit voor de kinderen ook zo uitpakt!