praktijk voor kinderergotherapie en body-awareness

Welkom

Op deze website vindt u informatie over Spelenderwijzer, kinderergotherapie en body-awareness voor kind en jeugd.                           Naast de directe behandeling is het ook mogelijk om scholing te volgen gericht op het onderwijs. Daar waar therapie niet ingezet hoeft te worden, maar de handelingswijze naast didactisch ook een motorische componenten omvat.


In de praktijk wordt ondersteuning geboden aan kinderen van 2 tot 18 jaar, met vragen op zeer uiteenlopend gebied. Soms zit een kind gewoon niet zo lekker in zijn vel, soms lukt het niet om te concentreren, of is schrijven een hele klus. Of kan er zijn sprake van onhandigheid, het niet kunnen plannen van taken, of complexere vaardigheden niet kunnen automatiseren.
(Ik heb gekozen om op de site de term 'kind' te hanteren, hier kan natuurlijk ook jongere voor in de plaats gelezen worden)

Daarnaast geef ik ook adviezen aan ouders of leerkrachten om het kind, ieder op eigen wijze, maar wel vanuit dezelfde visie te ondersteunen.

Regelmatig krijg ik een vraag gericht op praktische adviezen op het gebied van spel, schrijven of het planmatig handelen van een kind in de klas.

Kinderergotherapie en body-awareness zijn aparte specialisaties, al bestaan er zeker raakvlakken.Dit is niet alleen voor mij een belangrijke aanvulling in het werken met kinderen, steeds weer blijkt dat dit voor de kinderen ook zo uitpakt!

Time to master is ontstaan als logisch gevolg op de vragen vanuit het onderwijs om scholing te verzorgen voor leerkrachten, ib-ers en rt-ers. Omdat er vanuit het team behoefte is aan scholing. Dit heeft inmiddels tot verschillende masterclasses geleid.                     AANDACHT BIJ DE LES (concentratie en aandacht).                                                       Of PRIKKELVAARDIG (omgaan met prikkelverwerking in het onderwijs).                   PUNTJES OP DE I, gericht op (voorbereidend) schrijven.
Kortom, een breed scala aan activiteiten.

Er is veel informatie op de site te vinden. Heeft u toch nog meer vragen of belangstelling, mail of bel gerust.